Renetech Blog

 

Renetech participates in cluster development for humanitarian energy supply

januari 17, 2018  |   no category   |  

Together with the Research Institutes of Sweden (RISE), the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the Swedish Red Cross, BIAB International, Glava Energy Center, Affectus, and Pamoja Cleantech, Renetech is participating in a project funded by the Swedish Energy Agency with the goal to identify the need for development in humanitarian energy supply, and define and support cluster development which would address this need. The kickoff meeting takes place in Glava on January 19, 2018.

SVEBIO anordnar möte kring Tillväxtverkets nystart av DemoMiljö – 9 februari 2016

januari 18, 2016  |   Blog,no category   |  

SVEBIO, Svenska bioenergiföreningen, anordnar den 9e januari ett informationsmöte kring programmet "Demomiljö", en möjlighet för svenska företag, och särskilt då SVEBIOs medlemmar att öka sin försäljning i utvecklingsländer, i samarbete med Tillväxtverket. Renetech, som deltagit i förra omgången av Tillväxtverkets program, presenterar sina erfarenheter under mötet. https://www.svebio.se/kalendarium/informationsmote-demomiljo-miljoteknik-att-minska-fattigdom-och-starka-smaforetag http://www.tillvaxtverket.se/demomiljo